siedziba_skautow_matita_architecture

siedziba skautów

siedziba_skautow_matita_architecturesiedziba_skautow_matita_architecture

siedziba skautów

Cork, Irlandia.

Wielofunkcyjny obiekt służący lokalnemu zastępowi skautów. Oprócz harcerskich zbiórek organizowane w nim będą różne imprezy okolicznościowe oraz cykliczne wydarzenia – od warsztatów dla dzieci po rozmaite koła zainteresowań – także dla seniorów.

Prosta konstrukcja i ogólnodostępność materiałów pozwoliła znacznie ograniczyć koszt budowy oraz przyspieszyć jego czas.

Projekt wykonany na zlecenie PRedAarchitecture.

2011r